Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016Στις 29-11-2015, στο μήνυμα με τίτλο: “Ποιος είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεσή σου;”, ο άνθρωπος Σοφίας Χάρης επισήμανε ότι, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετύχει στη ζωή μόνος του, επειδή η επιτυχία είναι συλλογή σχέσεων...

Για Περισσότερα...

1 σχόλιο: