Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Στις 1-4-2018, το μήνυμα από τον άνθρωπο του Θεού με τίτλο "Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ", ήρθε για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βλέπουν τις δοκιμασίες... 

Για περισσότερα...

1 σχόλιο: