Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017Στις 5-6-2016, ο άνθρωπος Σοφίας Χάρης στο μήνυμα με τίτλο “Το αόρατο χέρι του Θεού” ανάφερε πως υπάρχει ένα αόρατο χέρι που είναι εμπλεκόμενο στις υποθέσεις των ανθρώπων. Το Άγιο Πνεύμα είναι το αόρατο χέρι του Θεού, που κάνει τα πάντα να συμβούν! Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού...

Για περισσότερα...

2 σχόλια: